Barne- og ungdomsfotball 12-13 år – 9er

Barn 12 år – Norges Fotballforbund

Mål for aldersgruppa

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta Grasrottrener delkurs 3, men minst 1 trener skal ha dette per lag
 • Trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud
 • Det bør meldes på lag i minimum 2 cuper
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget
 • Støtteapparatet bør tilrettelegge for sosiale «happenings» for gruppa – gjerne spillere og foreldre sammen

Slik gjennomfører vi det

 • God tilrettelegging – Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alle
 • Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse
 • Inndeling i grupper etter ferdighetsnivå i deler av økta
 • Påmelding seriespill og generelle lagsinndelinger kan skje etter ferdighetsnivå dersom klubben finner dette formålstjenlig
 • Hospitering er nå mulig å gjennomføre
 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4’er baller
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være maks 66×52 meter (9er-banen)
 • Topping er resultatfokus og skal ikke forekomme
 • Lik spilletid for alle
 • Med og motspillere i flest mulig øvelser
 • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt
 • Treneren er en tydelig leder
 • Vis – ikke snakk, men løpende coaching blir mer vanlig
 • Bruk mye smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre må
 • Minst 60 % av treningen skal alltid være fritt spill
 • Stor aktivitet – ikke kø (små grupper)
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant
 • Aktivitetsnivå: 2 treninger (maks 3) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg

«Gimsespilleren»

Spillerne blir eldre, og det er ønskelig at spillerne nå får et mer bevisst forhold til det å drive idrett og for oss – fotball. De er fortsatt i den motoriske gullalder (se tilsvarende avsnitt i 8 – 9 år for nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne ha øvd på samtlige teknikker som Gimse-fotballen ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. De tekniske ferdighetene skal dyrkes og forhåpentligvis vil de blomstre til et bra nivå. Spillerne skal utvikle de taktiske ferdighetene sine videre og bli lagspillere som benytter sine ferdigheter til lagets beste.

Holdninger

 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Fair play – Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting tolereres ikke
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester
 • Spilleren skal melde forfall til treneren dersom den ikke kan møte til trening eller kamp
 • Spillerne skal utvikle en begynnende forståelse for treningsgjennomføringen
 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen

Tekniske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings- og overstegsfinte
 • Pasninger – i ro, bevegelse og over ulike distanser – innside, Utside, vrist
 • Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler
 • Heading – til medspiller, på mål
 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley
 • Drible- og skjermeferdighet
 • 1 mot 1 ferdigheter defensivt

Gjenvinning:

 • Takle/lede

Taktiske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Bevegelse
 • For å skape rom (dybde, bredde)
 • For å få ball
 • Motsatte bevegelser
 • Påfølgende/samtidige bevegelser
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!
 • Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt
 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?
 • Kroppsposisjon før mottak

Gjenvinning:

 • 1F og samspillet med 2F/3F

Se NFFs spillformbrosjyre for 9v9

Neste: Ungdomsfotball 14-16 år