Barnefotball 10-11 år – 7er

Barn 10 – 11 år – Norges Fotballforbund

Mål for aldersgruppa

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta Grasrottrener delkurs 2, men minst 1 trener skal ha dette per lag
 • Trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud
 • Det bør meldes på lag i minimum 2 cuper
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget

Slik gjennomfører vi det

 • God tilrettelegging – Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alle
 • Ulik påvirkning gjennom ulike øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse
 • Inndeling i grupper etter ferdighetsnivå i deler av økta
 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være maks 30×50 meter
 • Legg opp til jevnbyrdige lag- sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå
 • Topping er resultatfokus og skal ikke forekomme
 • Lik spilletid for alle
 • Med- og motspillere i flest mulig øvelser
 • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt
 • Treneren er en tydelig leder
 • Vis – ikke snakk
 • Bruk mye smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre må
 • Minst 60 % av treningen skal alltid være fritt spill
 • Stor aktivitet – ikke kø (små grupper)
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant
 • Aktivitetsnivå: 2 treninger (maks 3) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg

«Gimsespilleren»

Spillerne blir eldre, og det er ønskelig at spillerne nå får et mer bevisst forhold til det å drive idrett og for oss – fotball. De er fortsatt i den motoriske gullalder (se tilsvarende avsnitt i 8 – 9 år for nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne ha øvd på samtlige teknikker som Gimse-fotballen ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. De tekniske ferdighetene skal dyrkes og forhåpentligvis vil de blomstre til et bra nivå. Spillerne skal utvikle de taktiske ferdighetene sine videre (se tilsvarende avsnitt i 8-9 år for nærmere beskrivelse), og bli lagspillere som benytter sine ferdigheter til lagets beste.

Holdninger

 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Fair play – Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting tolereres ikke
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester
 • Spilleren skal melde forfall til treneren dersom den ikke kan møte til trening eller kamp
 • Spillerne skal utvikle en begynnende forståelse for treningsgjennomføringen
 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen

Tekniske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings- og overstegsfinte
 • Pasninger – i ro, bevegelse og over ulike distanser – innside, Utside, vrist
 • Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler
 • Heading – til medspiller, på mål
 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley
 • Drible- og skjermeferdighet
 • 1 mot 1 ferdigheter defensivt

Gjenvinning:

 • Takle/lede

Spillmodellen og treningsfilosofi 10-12 år | tiim

Taktiske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Bevegelse
 • For å skape rom (dybde, bredde)
 • For å få ball
 • Motsatte bevegelser
 • Påfølgende/samtidige bevegelser
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!!
 • Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt
 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?
 • Kroppsposisjon før mottak

Gjenvinning:

 • Forsøke å vinne tilbake ball. Nærmeste går (1F)
 • Ta ut de andre motstanderne (2F og 3F)

Se NFFs spillformbrosjyre for 7v7

Neste: Barne- og ungdomsfotball 12-13 år