Barnefotball 10-11

Mål for aldersgruppa

 • Holde kullet samlet → differensiert trening
 • Trenere bør ha C-modul 1 og 2  eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller
 • Motivere til fotballek utenom organiserte treninger
 • Skape engasjement og forståelse for «Gimsespilleren» og videreutvikle gode holdninger i foreldregruppen, se        «Foreldrevettreglene» Engelsk – Norsk
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget.
 • Støtteapparatet bør tilrettelegge for sosiale «happenings» for gruppa – gjerne spillere og foreldre sammen.
 • Laget bør delta på minimum to cuper.

 

Slik skal det organiseres

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller
 • Det bør gjennomføres en avslutning etter endt sesong.
 • Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant og etterkant av hver sesong.
 • Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen.
 • Kamper kommer i tillegg

 

Kommentar

Spillerne blir eldre, og det er ønskelig at spillerne nå får et mer bevisst forhold til det å drive idrett og for oss – fotball. De er fortsatt i den motoriske gullalder (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne ha øvd på samtlige teknikker som Gimse Fotballen ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. De tekniske ferdighetene skal dyrkes og forhåpentligvis vil de blomstre til et bra nivå. Spillerne skal utvikle de taktiske ferdighetene sine videre (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse), og bli lagspillere som benytter sine ferdigheter til lagets beste.

 

Hva skal læres?

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinner.
 • Spilleren skal melde forfall til treneren dersom den ikke kan møte til trening eller kamp
 • Toleranse for andres feil og egne feil → Kjefting tolereres ikke.
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Spillerne skal utvikle en begynnende forståelse for treningsgjennomføringen
 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff.
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings- og overstegsfinte.
 • Pasninger – i ro, bevegelse og over ulike distanser – innside, Utside, vrist.
 • Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler
 • Heading – til medspiller, på mål
 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley
 • Drible- og skjermeferdighet
 • 1 mot 1 ferdigheter defensivt

 

Taktiske ferdigheter

 • Bevegelse
  • For å skape rom (dybde, bredde)
  • For å få ball
  • Motsatte bevegelser
  • Påfølgende/samtidige bevegelser
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!!
 • Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt
 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?
 • Kroppsposisjon før mottak

 

Forslag øvelser ( treningsøkta.no ) – øvelsesbank

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per øvelse
 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper
 • Sett pasningstreningen i en sammenheng
  • I pasningsøvelser (enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen). Bruk faste øvelser som spillerne blir kjent med.
  • Inkludert i possessionspill eller andre spill varianter
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best.
 • Smålagsspill! Maks 5 mot 5 utespillere
 • All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis. Skap gode bilder!
 • Ha en mer spørrende tilnærming i coachingen. Få spillerne selv til å tenke ut løsninger!
 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere enn å score mål.
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.