Ny innkalling til årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Gimse Idrettslag.

Årsmøtet avholdes søndag 28.april 2024 kl. 20.00 i klubbhuset i Norgeshus Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2023
til leder@gimseil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.gimseil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gimse Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gimse Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Gimse Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kristin Aune Welschinger kontaktes på epost leder@gimseil.no.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

 

Vedlegg:

Saksliste og saksdokumenter årsmøte 2024
Innkalling årsmøte 2024 (1)


Årsmøtet utsatt

Årsmøtet i Gimse Idrettslag er utsatt.
I utgangspunktet skulle årsmøtet i Gimse Idrettslag avholdes mandag 18. mars, men hovedstyret fikk innvilget forespørsel hos Trøndelag Idrettskrets om å utsette årsmøtet til etter påske.
Ny dato for årsmøtet kommer.
Styret i Gimse IL

Innkalling til årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Gimse Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Gimse Idrettslag.

Årsmøtet avholdes mandag 18. mars 2024 kl. 20.00 i klubbhuset i Norgeshus Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2023
til leder@gimseil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.gimseil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gimse Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gimse Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Gimse Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kristin Aune Welschinger kontaktes på epost leder@gimseil.no.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

 

Vedlegg:

Saksforslag årsmøte

Innkalling årsmøte


Gimse IL forlenger med Melhusbanken!

Vi er glade for å kunngjøre at MelhusBanken forlenger og forsterker sitt samarbeid med Gimse Idrettslag. Dette lover godt for fremtiden! Det jobbes også med å lande enda flere samarbeidspartnere og sponsorer.

Se mer på facebook: https://fb.watch/qbP2M5QTU5/


Trim og allidrett for voksne og ungdom på Brekkåsen skole

I gymsalen på Brekkåsen skole inviterer Gimse IL alle voksne til å bli med å trene, enten i trimgruppe eller på allidrett - eller begge om du føler deg sprek! Er du ungdom mellom 13 og 19 år har vi også tilbud til deg:)
Det eneste du trenger er treningstøy og et ønske om å røre litt på kroppen!

HERRETRIM

Avholdes mandager kl. 19.30 - 21.00 og ledes av Terje Løkken

DAMETRIM

Avholdes tirsdager kl. 20.00 - 21.00 og ledes av Sigrid Vold

Påmelding og kontakt for herre- og dametrim: Sigrid Vold, trim@gimseil.no

ALLIDRETT FOR VOKSNE

Lavterskel ballspill (volleyball, basketball, fotball, innebandy, fotballtennis m.m.)

Avholdes torsdager kl. 20.30 - 21.30

Påmelding og kontakt for allidrett for voksne: Kristin Welschinger, leder@gimseil.no

SPORTMIX (13-19 år)

Variert og allsidig aktivitet for ungdom

Avholdes torsdager kl. 19.15 - 20.15

Påmelding: https://app.hoopit.io/.../open/allidrett-for-ungdom-939284
Kontakt: Kristin Welschinger


Vi søker samarbeidspartnere!

https://sway.cloud.microsoft/AafIHJJn9NxFHQRH


Klubbdommerkurs for 2011-ere

Gimse IL ønsker å invitere til Klubbdommerkurs for de som er født i 2011! Kurset avholdes på Norgeshus Arena i møterommet på klubbhuset, torsdag 5. oktober klokka 17.30 til 19.00.

Send sms med følgende tekst:
jeg skal delta på dommerkurs, fullt navn, fødselsdato og e-postadresse til telefon 93870080.

Håper de fleste som ikke har tatt det allerede møter opp (de som har tatt det på Melhus før i år, trenger ikke å ta det på nytt).
Før dere kommer på kurset så må dere gå inn på:
https://ekurs.nif.no/login/index.php

Der må dere logge inn og gjennomføre e-lærings kurset modul for modul. Det er 3 moduler med prøver på hver modul. Når dere har fullført og bestått, så vil dere få et kursbevis. Dette medbringes på klubbdommerkurset 5. oktober.
Vel møtt!


Kontaktperson: Ole Morten Nordløkken, tlf 93870080


Allidrett og barnelek

Allidrett og barnelek er et variert aktivitetstilbud der barn prøver flere idretter i
ulike miljøer. Det legges vekt på å utvikle god grovmotorikk, gjennom lek og
aktiviteter tilpasset barna.
Målet med allidrett og barnelek er å skape et trygt miljø der barn gis optimale
muligheter til fysisk, psykisk og sosial utvikling. Barna skal kjenne på
mestringsopplevelser og tilhørighet.
Gimse IL har et tilbud for barn født 2014-2020.

Alle foresatte som ønsker å bidra til allidrett eller barnelek sesongen 2023-2024 er
velkommen til “KICKOFF”. Det blir informasjon fra idrettslaget, eksempler på
ulike årsplaner og sammen setter dag og tidspunkt for aktivitetsdag, for ditt kull.

Hvor: Klubbhuset på Brekkåsen
Dato: Mandag 25. september
Tidspunkt: 18:00-19:30

For at allidrett og barnelek skal gi et godt tilbud er vi avhengige av engasjerte
foresatte. Gimse IL ønsker flere foresatte fra hvert årskull, som skal bidra til at dette
blir en positiv arena, som bygger samhold og mestring for barna våre!
Klubben dekker aktivitetskurs, om det er ønskelig.
Dette er en flott arena for å bli kjent med både barn og voksne i nærmiljøet.
Send en mail til allidrett@gimseil.no, om du ønsker å være med på kickoff.
Det arrangeres ¨bli kjent kveld¨ for aktivitetsledere fra alle årskullene
fredag 20. oktober. Sett av dato allerede nå!

Påmelding av barn:
Registrering av påmeldte barn blir organisert av aktivitetsleder etter oppstart.
Gimse IL bruker Hoopit for å registrere deltagere og fravær.
Pris:
Allidrett (2014-2017) - Kr. 500,- for sesongen 2022-2023
Barnelek (2018-2020) - Gratis, men barnet må være medlem i Gimse IL.
Vi gleder oss til oppstart etter høstferien, og håper å se mange aktive barn
gjennom vinteren!

Med hilsen
Maria Brækstad
Barneidrettsansvarlig, Gimse IL
Mail: allidrett@gimseil.no