Ny sponsor for Gimse IL G19

Firmaet ST1 Norge AS som driver shell stasjonene i Norge sponser Gimse G19.


Trenerveileder Kristian Lystad.

Kristian Lystad har takket ja til og være vår trenerveileder i klubben.

Gjennom kretsens kvalitetsklubb profil er trenerveileder en av de funksjonene en kvalitetsklubb skal ha på plass.

Kristian vil i år følge kretsens utdanningsprogram for trenerveiledere, hvor det omfatter blant annet 4 samlinger i regi kretsen sammen med andre trenerveiledere fra klubber i Trøndelag.

Men allerede nå vil Kristian ta tak i oppgaver for klubben, som vil være:

  • Oppfølging av klubbens trenere på feltet. I starten følger han opp de yngste kullene.
  • Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan.
  • Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum.
  • Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning.
  • Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere.
  • Avholde grasrottrener kurs 1 og 2.

Som trenerveileder vil Kristian være sertifisert til å veilede trenere i Gimse IL på en måte som gjør at vi som kvalitetsklubb er i stand til å bedrive spiller- og trenerutvikling lokalt på et høyere nivå.

I tillegg til å være trenerveileder i Gimse IL, er han en del av trenerteamet på G14 (2006) og i sportslig styret.

Kristian er som den eneste i Gimse IL fullført UEFA B-lisens trenerutdanning.

Vi ønsker Kristian velkommen til sitt nye verv, og er utrolig ydmyk og takknemlig for at Kristian har takket ja til rollen.

 

 


Felles foreldremøte 2013-2008.

Torsdag 26. mars kl. 18.00

Brekkåsen skole.

Det arrangeres felles foreldremøte for årgangene 2013-2008.
De første 30 min. er felles. Deretter går lagene hvert til sitt og gjennomfører et ordinært foreldremøte.

Agenda Gimse IL. 30 min.
Organisasjon Gimse IL.
Nytt klubbhus.

Agenda lag 60. min. (forslag, dette bør være minimum).
Presentasjon av årets lagledere/trenere.
Sportslige planer for sesongen. (serie/cuper/treninger).
Økonomi. status a konto, budsjett, dugnad.
Kampvertrollen.
Sosiale aktiviteter.
Div.


Innkalling til årsmøte Gimse IL.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2019.

DATO/TID: Tirsdag 25. februar 2020 kl. 18.00.

STED: Brekkåsen skole, auditoriet.

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2020.

Sak 8: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 9: Utmeldelse fra Norges Skiforbund.

Sak 10: Behandle innkommet saker.

Sak 11: Nytt klubbhus.

Sak 12: Valg.

Innsendelse av saker til styret sendes på post@gimseil.no innen 10. februar.


Pressemelding "Ny Lovnorm for Gimse IL."

Idrettsstyret i NIF har vedtatt ny lovnorm for idrettslagene med virkning fra 1. januar 2020.

https://www.gimseil.no/klubbens-lover/

Lovnorm for Gimse IL 01.01.2020


Oppstart gruppetrim januar 2020.

Påmelding til vinterens gruppetrening ?
Oppstart tirsdag 07.01.20 kl. 20.00 på Brekkåsen.
Mari vil fortsette å trene oss gjennom vinteren?
Treningen vil bestå i variert styrke og kondisjonstrening med tilrettelagte øvelser for hver enkelt.
PASSER FOR ALLE! Lite trent til godt trent!

Meld deg på Facebook gruppen i "Gruppetrening på Brekkåsen" . Eller direkte til Nina Kaspersen mob. 996 26 761.

Treningsavgiften kan betales via vipps 108720. Husk å merke innbetalingen med navn.
500kr for medlemmer i Gimse IL, og
600kr for ikke-medlemmer (for 12 ganger).

Velkommen til nye og gamle.


Dobbelt for J2005 på Flatåsen julecup.

Det ble både gull og sølv på oss i årets julecup 2019 på Flatåsen.
Dermed forsvarte vi også vårt gull fra forrige år.


20 000.- til Gimse IL

På søndag kunne Gimse IL motta kr. 20 000.- fra RBK-Coop fondet for den jobben klubben gjør på jentesiden.
Utdelingen skjedde under kampen RBK Ranheim. Maria 07, hentet prisen på vegne av Gimse IL