Årsmøtet i Gimse Idrettslag er utsatt.
I utgangspunktet skulle årsmøtet i Gimse Idrettslag avholdes mandag 18. mars, men hovedstyret fikk innvilget forespørsel hos Trøndelag Idrettskrets om å utsette årsmøtet til etter påske.
Ny dato for årsmøtet kommer.
Styret i Gimse IL