Årshjul 2021

Kriteriene i Kvalitetsklubb krever at klubben har et synlig årshjul for klubbledere, lagledere og trenere i klubben. Årshjulet skal inneholde oversikt over de viktigste møteplassene og frister for årsmøter, rapporteringer og påmeldinger. Grunnlaget for klubbens eget årshjul er årshjulet til NFF Trøndelag der relevante aktiviteter er plukket ut, i tillegg til klubbinterne hendelser/aktiviteter.

Årshjulet til NFF Trøndelag finner man her.