Gimse IL åpner i løpet av april «corona-tilpasset» organiserte treninger for alle våre lag fra barnefotball til senior.

Tirsdag kveld møttes lagleder og trenere fra alle lag (50 personer) på Teams, hvor klubbens veileder for organiserte treninger ble gjennomgått.

Etter hvert som lagene nå får tildelt treningstid, vil lagledelsen informere spillere/foreldre om hvilke regler som gjelder. Klubben presiserer at treningene er frivillige.

Målet er å gjøre aktiviteten trygg henhold til og overholde myndighetenes smittevernregler, NIFs fellesidrettslige anbefalinger og NFFs overordnede regler.

De fleste av våre lag vil nok ha behov for ekstra hjelp fra foresatte til og ivareta smittevernreglene under treningene. Her blir det en fin anledning til å komme «litt» tilbake til hverdagen.