Allidrett - barnelek.

 Treningstider

ALLIDRETT MANDAG TIRSDAG ONSDAG
Kl. 1700 – 1800 2012 (2.trinn)
Kl. 1800 – 1900 2010 (4.trinn) 2011 (3.trinn) 2013 (1.trinn)

 

BARNELEK TIRSDAG ONSDAG
Kl. 1730-1830  (partallsuker) 2015 2014
Kl.1730-1830  (oddetallsuker)

Oppstart

Påmelding skjer per trinn.  Velg ansvarlig for å ta imot info.
Allidretts trener sender meg påmeldingsliste i løpet av oppstart, slik at jeg kan sende ut treningsavgift.  Nøkkelbrikke til gymsalen hentes på skolen.

Pris

Treningsavgift er kr. 400,- per barn, pluss medlemsavgift i Gimse IL.
Barna til instruktørene betaler ikke treningsavgift.
Alle instruktører skal være medlem av idrettslaget!
Betaling ordnes etter barna har fått mulighet til å være med en gang.

Økonomi

Hvert trinn styrer egen økonomi ift antall barn x medlemsavgift. Budsjett og oversikt over økonomien skal sendes inn til allidrettsleder.

Politiattest

Alle som stiller opp som instruktør i Gimse IL er pålagt til å levere politiattest.

Utstyr

Komfortable klær til å bevege seg i (trenger ikke å være Gimseklær).
Vannflaske.

 1. – 2. trinn: gymsokker eller barfot (forholder oss til skolens regler).
 2. – 4. trinn: innesko.

Barneretter

Forholder oss til NIFs lover og retningslinjer.
Viktig å planlegge og legge tilrette ut i fra barnas interesserer!

Forventninger til trener

 • Godt humør / lek
 • Bruk navn (forsket at det er viktig for psykisk helse)
 • Bruk aktiviteter som gjør barna trygg
 • Barn tar imot instruksjoner forskjellig og det er greit!
 • Vær konkret i beskjeder, men vis respekt
 • Ikke la barna velge lag eller partner
 • Unngå kø
 • Vis oppriktig interesse. Vær aktiv og ha det gøy!
 • Stimulerer den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen
 • Utvikler evne til å samarbeid og sosial omgang
 • Forbereder barn for organisert aktivitet i idrettslaget
 • Gir allsidig idrettsopplæring
 • Trener får dekket kurs fra idrettslaget om man ønsker
 • Har årsplaner fra tidligere sesonger som kan videreføres
 • Fin arena å bli kjent med venner som skal følge eget barn i mange år

Årsplan

Hvert skoletrinn skal ordne en årsplan som skal sendes til allidrettleder og foreldre på trinnet, evt bruk facebook til å dele informasjon.  Denne kan endres ift vær e.l. – bli enige med foreldre hvordan dere deler info.  Barnelek må ikke ha årsplan men lurt å komme forberedt og alltid ha en “plan B.”

Kontaktpersoner

Leder.
Kristin Welschinger. Mob: 993 40 923 – allidrett@gimseil.no

Instruktører

2010 (4. trinn)
Kristin A. Welschinger             krisandmiket@yahoo.com  
Ingeborg R. Hanssen              innbor.hansen@hotmail.com

 

2011 (3.trinn)    
Siri Hummelvoll                      siri.hummelvoll@effektivgruppen.no
Line A. Grannes Sandvik         line.grannes@gmail.com
Marit Voldhagen                     maritvoldhagen@hotmail.com
Stian Amundøy Andersen       Stian.a.andersen@gmail.com

 

2012 (2.trinn)  
Hege Vårvik Indset                  hegei1984@hotmail.com
Tonje Benberg Gimse              tonje-bg@hotmail.com
Harald Isaksen                        harald.isaksen@hotmail.com

 

2013 (1.trinn) 
Ingeborg R. Hanssen               innbor.hansen@hotmail.com
Bente Irene Tranmæl               bente.irene.tranmael@melhus.kommune.no
Øyvind Haarberg                     oeyhaarb@online.no

 

2014 (4-5 år) 
Siri K. Johnsen                        Sirikjohnsen@gmail.com
Trine Aas                                 Trine_aas@hotmail.com
Maria Brækstad                      mariabraekstad@gmail.com
Kristine Rise                            Kristine.rise@gmail.com
Line A. Grannes Sandvik         line.grannes@gmail.com

 

2015 (3-4 år)
Hege Vårvik Indset                hegei1984@hotmail.com
Maria Brækstad                     mariabraekstad@gmail.com
Stephanie Grønvik                 Stephanie.gronvik@gmail.com

Nyheter fra allidrett - barnelek.