EN KLUBB FOR ALLE

Les mer om våre visjoner

"flest mulig - lengst mulig"

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. En av våre målsetninger er «flest mulig – lengst mulig» og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp – ikke er motsetninger, men kan «leve sammen hånd i hånd»

Gimse IL her en av 15 klubber i Trøndelag som er med på prosjektet “Kvalitetsklubb” i regi av NFF og Trøndelag fotballkrets. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

 

 

Gimse IL org. nr: 971 383 518 – Fakturaadresse: Gimseil@ebilag.com – Postboks 185 7223 Melhus.

Les mer hos NFF