EN KLUBB FOR ALLE

Les mer om våre visjoner

"Flest mulig - lengst mulig"

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» er fotballens generelle verdigrunnlag og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp ikke er motsetninger, men kan «leve sammen hånd i hånd»

Gimse IL er sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for en sunn barne- og ungdomsidrett.

Les mer hos NFF